O nas

SIEDZIBA FIRMY:

Europ Joanna Gierek
Wólka Somiankowska 43 A
07-203 Somianka
Numer konta Bankowego Bank Spółdzielczy Wyszków
12 89310003 0003 7862 2000 0101

KRÓTKO O NAS:

Jesteśmy firmą, która już od 2004 roku zajmuje się sprzedażą drobnego sprzętu AGD, przyborów kuchennych z tworzywa i stali nierdzewnej. To dzięki klientom zdobyliśmy zaufanie i cieszymy się popularnością na lokalnym rynku. Nasza firma posiada doświadczenie, wiedzę oraz kontakty biznesowe, a szeroki wachlarz produktów sprawia, że możemy otrzymywać i realizować różne zamówienia klientów. Oprócz zamówień detalicznych realizujemy także zamówienia hurtowe (na większe ilości) w skutek czego zyskacie Państwo rabat. Planując większe zakupy proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:

ul. Mickiewicza 23 C
06-100 Pułtusk
Tel. 22 113 14 28
e-mail: info@europ.com.pl

GODZINY PRACY:

PONIEDZIAŁEK: 9:00 - 17.00

WTOREK: 9:00 - 17.00

ŚRODA: 9:00 - 17.00

CZWARTEK: 9:00 - 17.00

PIĄTEK: 9:00 - 17.00

SOBOTA: 9:00 - 15.00

NIEDZIELA: Nieczynne

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

ZASADY SPRZEDAŻY:

Po wygraniu aukcji otrzymają Państwo maila z danymi do przelewu . Wszelkie zmiany i informacje dotyczące adresu i faktury proszę przekazywać nam przez formularz.

 • W przypadku wysyłki kurierskiej prosimy o otworzenie paczki i sprawdzenie zawartości przy kurierze. W razie jakichkolwiek niezgodności, prosimy o spisanie PROTOKOŁU SZKODY oraz napisanie do nas w tej sprawie na adres mailowy: info@europ.com.pl
 • Po otrzymaniu przesyłki prosimy o kontakt z nami (najlepiej mailowy) w razie jakichkolwiek kłopotów.
 • Przykładamy szczególną uwagę do tego, aby wszystko przebiegało zgodnie z zasadami, ale siłą rzeczy sporadycznie mogą pojawić się błędy. Wtedy prosimy o kontakt mailowy. Z pewnością sytuacja zostanie rozwiązana z korzyścią dla obu stron.
 • Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 • Jeżeli wygrali Państwo więcej niż jedną aukcję na naszym koncie i chcą Państwo, abyśmy wysłali do Państwa przesyłkę zawierającą więcej niż jeden przedmiot, aby zredukować koszt przesyłki proszę o kontakt celem ustalenia tego kosztu. Proszę pamiętać, że wysyłamy jedną przesyłką tylko te przedmioty, które były zakupione na jednym i tym samym koncie.
 • Czas realizacji zamówienia to 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty lub do czasu kiedy otrzymamy towar na sklep.
 • Polecamy odbiór osobisty w naszych punktach sprzedaży.
 • Proszę mieć na uwadze fakt, że zdjęcia przedstawiane na naszych aukcjach otrzymaliśmy od producenta. W związku z tym wygląd wystawianych na aukcjach przedmiotów może nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu. Mamy natomiast możliwość przesłania zdjęcia w realu.
 • W przypadku przesyłek wysłanych przez kuriera, prosimy o otworzenie paczki w obecności kuriera. Jeśli towar został uszkodzony podczas transportu, KONIECZNIE poproś kuriera o spisanie protokołu szkody. Kurier nie może odmówić.

INFORMACJE DLA KONSUMENTA*

*osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

SPRZEDAWCA

Joanna Gierek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Europ Joanna Gierek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7571303275, nr REGON 140729907 , Wólka Somiankowska 43a, 07-203 Somianka

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Wólka Somiankowska 43a, 07-203 Somianka
 2. Adres e-mail: info@europ.com.pl
 3. Telefon: 22 113 14 28

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, na czas i w celu realizacji sprzedaży.

Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Sprzedawca wyda towar Konsumentowi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

WARUNKI REKLAMACJI

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad – chyba że Sprzedawca poinformował Konsumenta o wadach towaru przed zawarciem umowy sprzedaży.

W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.

Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 4. Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Sklepie.

W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Konsument w razie potrzeby jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu.

Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Konsumenta, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Konsumenta.

Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w niniejszym dokumencie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest pod adresem: UOKIK,
 • co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
  Lista sądów dostępna jest pod adresem: UOKIK
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: ODR.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

W przypadku, gdy dla zawarcia umowy konieczne będzie podanie danych osobowych, informujemy, że będziemy ich administratorem, a przetwarzanie odbywać się będzie na wskazanych poniżej zasadach:

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży
 • Marketing bezpośredni
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych:

 • brak możliwości otrzymania faktury VAT
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie
 • brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (związany z fakturą VAT) lub
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista odbiorców Twoich danych:

 • hostingodawca
 • osoby współpracujące ze Sprzedawcą na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające jego bieżącą działalność
 • podmiot zapewniający Sprzedawcy wsparcie techniczne/IT
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • operator internetowej platformy handlowej
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • portale społecznościowe
 • podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie
 • dostawca płatności
 • podmiot zapewniający dostawę towaru – chyba że odbierasz towar osobiście
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • biuro rachunkowe
 • podmiot zapewniający system ratalny
 • podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o Sklepie lub produktach i ich porównywanie
 • podmiot przeprowadzający badanie satysfakcji
 • podmiot dostarczający komunikator dostępny w Sklepie
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych

Licytowane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług VAT.
Ceny wyrażone są w PLN ( Polski złoty).
Wylicytowana cena nie podlega negocjacji.
Na łączną cenę do zapłaty składają się: wylicytowana cena brutto za towar plus koszty przesyłki (informacja na stronie danego produktu).
W przypadku odbioru osobistego: Europ Joanna Gierek, 07-203 Somianka, Wólka Somiankowska 43a, NIP 7571303275, kwota do zapłaty jest równa kwocie wylicytowanej.
Jeżeli Kupujący wylicytuje więcej niż jeden przedmiot, koszty transportu są określane przez Sprzedającego dla całej przesyłki. W celu uzgodnienia kosztów transportu należy skontaktować się ze sprzedającym na adres email: info@europ.com.pl lub telefonicznie: 22 113 14 28.

Sposób zapłaty.

Sprzedający akceptuje następujące płatności za zakupiony towar:
- Płatność przy odbiorze (Kupujący reguluje należność przy odbiorze przesyłki u listonosza lub kuriera)
- Przelewem na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy
- Przekazem pocztowym na adres Sprzedającego.

Sposoby transportu wylicytowanych przedmiotów.

- Przesyłka pocztowa (ekonomiczna, priorytetowa) – wysyłka od poniedziałku do piątku: godziny nadawania: 9:00 i 16:00 wg cennika Poczta Polska
- Przesyłka pobraniowa pocztowa (ekonomiczna, priorytetowa) – wysyłka od poniedziałku do piątku: godziny nadawania: 9:00 i 16:00 wg cennika Poczta Polska
- Przesyłka kurierska – wysyłka od poniedziałku do piątku godziny nadawania: 13:30 wg cennika
- Przesyłka kurierska pobraniowa – wysyłka od poniedziałku do piątku godziny nadawania: 13:30 wg cennika


Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany formy wysyłki, pod warunkiem zachowania wartości wybranego sposobu dostawy.

ładuję....