Sklep internetowy Europ24.pl | Garnki | Czajniki | Sztućce | Chlebaki
O firmie

SIEDZIBA FIRMY:


Europ Joanna Gierek

Wólka Somiankowska 43 A

07-203 Somianka

Numer konta Bankowego Bank Spółdzielczy Wyszków

12 89310003 0003 7862 2000 0101

 

KRÓTKO O NAS:

Jesteśmy firmą, która już od 2004 roku zajmuje się sprzedażą drobnego sprzętu AGD, przyborów kuchennych z tworzywa i stali nierdzewnej. To dzięki klientom zdobyliśmy zaufanie i cieszymy się popularnością na lokalnym rynku. Nasza firma posiada doświadczenie, wiedzę oraz kontakty biznesowe, a szeroki wachlarz produktów sprawia, że możemy otrzymywać i realizować różne zamówienia klientów. Oprócz zamówień detalicznych realizujemy także zamówienia hurtowe (na większe ilości) w skutek czego zyskacie Państwo rabat. Planując większe zakupy proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta.


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:

ul. Mickiewicza 23 C
06-100 Pułtusk
Tel. 22 113 14 28
e-mail: info@europ.com.pl

 

GODZINY PRACY:

PONIEDZIAŁEK: Czynne 24 godziny

WTOREK: Czynne 24 godziny

ŚRODA: Czynne 24 godziny

CZWARTEK: Czynne 24 godziny

PIĄTEK: Czynne 24 godziny

SOBOTA: Czynne 24 godziny

NIEDZIELA: Czynne 24 godziny

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

 

ZASADY SPRZEDAŻY:

Po wygraniu aukcji otrzymają Państwo maila z danymi do przelewu . Wszelkie zmiany i informacje dotyczące adresu i faktury proszę przekazywać nam przez formularz.
• W przypadku wysyłki kurierskiej prosimy o otworzenie paczki i sprawdzenie zawartości przy kurierze. W razie jakichkolwiek niezgodności, prosimy o spisanie PROTOKOŁU SZKODY oraz napisanie do nas w tej sprawie na adres mailowy: info@europ.com.pl
• Po otrzymaniu przesyłki prosimy o kontakt z nami (najlepiej mailowy) w razie jakichkolwiek kłopotów.
• Przykładamy szczególną uwagę do tego, aby wszystko przebiegało zgodnie z zasadami, ale siłą rzeczy sporadycznie mogą pojawić się błędy. Wtedy prosimy o kontakt mailowy. Z pewnością sytuacja zostanie rozwiązana z korzyścią dla obu stron.
• Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
• Jeżeli wygrali Państwo więcej niż jedną aukcję na naszym koncie i chcą Państwo, abyśmy wysłali do Państwa przesyłkę zawierającą więcej niż jeden przedmiot, aby zredukować koszt przesyłki proszę o kontakt celem ustalenia tego kosztu. Proszę pamiętać, że wysyłamy jedną przesyłką tylko te przedmioty, które były zakupione na jednym i tym samym koncie.
• Czas realizacji zamówienia to 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty lub do czasu kiedy otrzymamy towar na sklep.
• Polecamy odbiór osobisty w naszych punktach sprzedaży.

• Proszę mieć na uwadze fakt, że zdjęcia przedstawiane na naszych aukcjach otrzymaliśmy od producenta. W związku z tym wygląd wystawianych na aukcjach przedmiotów może nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu. Mamy natomiast możliwość przesłania zdjęcia w realu.
• W przypadku przesyłek wysłanych przez kuriera, prosimy o otworzenie paczki w obecności kuriera. Jeśli towar został uszkodzony podczas transportu, KONIECZNIE poproś kuriera o spisanie protokołu szkody. Kurier nie może odmówić.

 

INFORMACJE DLA KONSUMENTA*

*osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

SPRZEDAWCA

Joanna Gierek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Europ Joanna Gierek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7571303275, nr REGON 140729907 , Wólka Somiankowska 43a, 07-203 Somianka

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Wólka Somiankowska 43a, 07-203 Somianka
 2. Adres e-mail: info@europ.com.pl
 3. Telefon: 22 113 14 28

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, na czas i w celu realizacji sprzedaży.

Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Sprzedawca wyda towar Konsumentowi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

WARUNKI REKLAMACJI

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad – chyba że Sprzedawca poinformował Konsumenta o wadach towaru przed zawarciem umowy sprzedaży.

W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.

Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 4. Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Sklepie.

W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Konsument w razie potrzeby jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu.

Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Konsumenta, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Konsumenta.

Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w niniejszym dokumencie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

W przypadku, gdy dla zawarcia umowy konieczne będzie podanie danych osobowych, informujemy, że będziemy ich administratorem, a przetwarzanie odbywać się będzie na wskazanych poniżej zasadach:

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży
 • Marketing bezpośredni
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych:

 • brak możliwości otrzymania faktury VAT
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie
 • brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (związany z fakturą VAT) lub
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista odbiorców Twoich danych:

 • hostingodawca
 • osoby współpracujące ze Sprzedawcą na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające jego bieżącą działalność
 • podmiot zapewniający Sprzedawcy wsparcie techniczne/IT
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • operator internetowej platformy handlowej
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • portale społecznościowe
 • podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie
 • dostawca płatności
 • podmiot zapewniający dostawę towaru – chyba że odbierasz towar osobiście
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • biuro rachunkowe
 • podmiot zapewniający system ratalny
 • podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o Sklepie lub produktach i ich porównywanie
 • podmiot przeprowadzający badanie satysfakcji
 • podmiot dostarczający komunikator dostępny w Sklepie
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych

Licytowane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług VAT.
Ceny wyrażone są w PLN ( Polski złoty).
Wylicytowana cena nie podlega negocjacji.
Na łączną cenę do zapłaty składają się: wylicytowana cena brutto za towar plus koszty przesyłki (informacja na stronie danego produktu).
W przypadku odbioru osobistego: Europ Joanna Gierek, 07-203 Somianka, Wólka Somiankowska 43a, NIP 7571303275, kwota do zapłaty jest równa kwocie wylicytowanej.
Jeżeli Kupujący wylicytuje więcej niż jeden przedmiot, koszty transportu są określane przez Sprzedającego dla całej przesyłki. W celu uzgodnienia kosztów transportu należy skontaktować się ze sprzedającym na adres email: info@europ.com.pl lub telefonicznie: 600211829.

Sposób zapłaty.

Sprzedający akceptuje następujące płatności za zakupiony towar:
- Płatność przy odbiorze (Kupujący reguluje należność przy odbiorze przesyłki u listonosza lub kuriera)
- Przelewem na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy
- Przekazem pocztowym na adres Sprzedającego.

Sposoby transportu wylicytowanych przedmiotów.

- Przesyłka pocztowa (ekonomiczna, priorytetowa) – wysyłka od poniedziałku do piątku: godziny nadawania: 9:00 i 16:00 wg cennika Poczta Polska
- Przesyłka pobraniowa pocztowa (ekonomiczna, priorytetowa) – wysyłka od poniedziałku do piątku: godziny nadawania: 9:00 i 16:00 wg cennika Poczta Polska
- Przesyłka kurierska – wysyłka od poniedziałku do piątku godziny nadawania: 13:30 wg cennika
- Przesyłka kurierska pobraniowa – wysyłka od poniedziałku do piątku godziny nadawania: 13:30 wg cennika


Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany formy wysyłki, pod warunkiem zachowania wartości wybranego sposobu dostawy.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier DPD) już od 299,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium